Intro do fitness centra

Každý klient, ktorí chce začať pod mojím vedením musí absolvovať INTRO do fitness centra. INTRO je vhodné aj pre klientov, ktorí chcú začat trénovať pod vlastným vedením ale nevedia na čo dbať pri tvorbe tréningového procesu. Hlavná myšlienka INTRA  je aby ste dokázali čerpať všetky benefity z fitness centra, ktoré Vám ponúka a každým tréningom ste sa stávali silnejšou verziou seba samého. Každý z Vás má iné potreby, anamnézu, zdravotné oslabenie, zamestnanie, pohybové stereotypy, možnostii. Prostredníctvom INTRA sa snažím približovať problematiky a nutnosť personalizácie tréningového procesu.

Intro pozostáva z niekoľkých  okruhov, podobne ako výučba v škole od základov ku konkrétnym informáciám. Ste pripravený trénovať zmyslupne?

Analýza InBody

• vstupná analýza

Diagnostika pohybového aparátu

• testovanie aktuálnej kondície

• testovanie skrátených svalov

• testovanie oslabených svalov

• testovanie pohybových stereotypov

Intro do fitness centra

• čerpám od renemovaných koncepci a odborníkov

Skriptá

• obrázková rekapituácia Intra do fitness centra

Obsah
 • 1.hodina: Analýza na InBody a vstupná konzultácia . Nasleduje testovania Vašej aktuálnej kondície (pri bežnej populácií testovanie kondície/vytrvalosti a silových schopností), testovanie skrátených a oslabených svalov, testovanie pohybových stereotypov.
 • Pre klientov so zdravotným oslabením (po operáchiach/zraneniach) pohybového aparátu je vhodná spolupráca alebo konzultácia s fyzioterapeutom (nie je v cene balíka).
 • 2.hodina: Neutrálne držanie tela v sede/ stoji/ prispôsobenie si pracoviska, náuka statického strečingu, dynamického strečingu, mobilizačné cvičenia, "rolovanie".
 • 3.hodina: Náuka správneho dýchania, základná bateria cvikov na stabilizáciu kolien, lumbálnej oblasti, trupu, lopatiek a krčnej chbtice.
 • 4. hodina: Základné pohybové vzory, základná batéria cvičenia s veľkou tyčou, vlastnou váhom a prípravné (nácvičné) cvičenia.
 • Obrázkové skriptá, kde nájdete krátku rekapituláciu celeho Intra do fitness centra.

INTRO DO FITNESS CENTRA

99
 • Vstupná konzultácia
 • Analýza InBody
 • Diagnostika pohybového aparátu
 • 4 tréningové hodiny
 • Od držania tela až po Váš tréningový plán
 • Skriptá
Objednať

 

Výsledkom Intra do fitness centra je, aby ste v čo najkratšej dobe ovládali väčšinu aspektov tréningového procesu a jeho súčastí.  Ovládali základy prípravy na tréning a technicky správne zvládli základné pohybové vzovy, ktoré budú tvoriť základné a pevné jadro Vášho cvičenia.